ZÁKLADY CHOVU EXOTICKÉHO PTACTVA

    

chovne_klece

Vážení zájemci o chov exotického ptactva, dovolte mi, abych zde napsal pár  řádků k základům chovu exotů. Těchto pár řádků čerpám z osobních zkušeností, z vyprávění kolegů - chovatelů a odborné literatury. Zkušeným chovatelům se bude tento článek zdát zbytečným, je však mnoho chovatelů začátečníků, kteří se (a ne jen na mne) obracejí s různými dotazy. Jeden z nejčastějších dotazů, je výběr a stavba chovného zařízení. Tudíž mi dovolte, abych zde popsal v krátkosti základní rozdělení a druhy chovatelských zařízení.

 

   Předpokladem úspěchu není jen štěstí a peníze, jak se někteří domnívají, ale hlavně znalosti  a pravidelná péče o chované ptactvo a posléze vytrvalost. Každá činnost, kterou chceme dělat pořádně, potřebuje určitý čas. Při založení chovu ptáků bychom měli mít na zřeteli, že o ptáky se musíme starat každý den. Ptáci nejsou hračka na hraní, kterou když nás omrzí, můžeme schovat do skříně. Každý chce v začátku chovat všechny ptáky, které vidí, ale neuvědomuje si, že aby byl úspěšný chovatel a dosahoval odchovů svých opeřených svěřenců v potřebné kvalitě, měl by se předem poradit se zkušenějšími chovateli, kteří mu do začátku poradí. Je dobré začínat s druhy, které nejsou na chov náročné a teprve po čase pomalu přecházet k těm náročnějším. Chovatel začátečník pak nezažije tolik zklamání.

   Dříve, než si pořídíme jakékoliv exoty, je samozřejmé, že jim musíme připravit místo pro jejich další život. Musíme mít jasno, proč si ptáky pořizujeme. Bude to pouze ozdoba bytu, nebo jim chceme dopřát plnohodnotný život (i když v zajetí) a docílit tak jejich odchovů? Pro chov používám klece, vitríny a voliéry. Z vlastní zkušenosti vím, že každý druh preferuje něco jiného, ale jsou i druhy, které ochotně zahnízdí jak ve voliéře, tak i v malé kleci. Pro svůj chov jsem si zřídil tzv. ptačí domek, v kterém mám umístěné chovné klece a vnitřní voliéry s průlety do venkovních voliér.  Vnitřní voliéry mají rozměry: š - 130 x d - 130 x v - 200 cm. Venkovní voliéry mají rozměr: š - 140 x d - 300 x v - 200 cm.                                              

   BEDNOVÁ KLEC pro jeden pár by měla mít rozměry alespoň 80 x 50 x 40cm (d x v x h). Výjimku možná tvoří chůvička japonská, které stačí pro úspěšný odchov malá klec 60 x 40 x 40cm. Z mého hlediska jsou bednové klece pro chov výhodnější. Ptáci nejsou nijak rušeni z vedlejších klecí. Míval jsem v začátcích přepážky z pletiva, ale sousední páry na sebe útočily a rušily se v hnízdění. Do klece dávám různě silná bidélka, aby si pták sám mohl vybrat nejvhodnější tloušťku bidla. V mém chovu dávám přednost (pokud to jde) různým větvím, které často z hygienických důvodů měním. Bidla umisťuji co nejdál od sebe, abych ptáky i v malé kleci donutil létat a ne jen přeskakovat. Vždy se řídím zásadou, že pokud mám dostatek místa, raději si vyrobím klec větší. Na dno klecí je praktické pořídit šuplík, který chovateli usnadní čištění. Budky a koupelničky zavěšuji z venkovní části, tím neubírám vnitřní prostor klece.

 

   VITRÍNY jsou stejné jako bednové klece, jen přední část je místo pletiva nahrazena sklem (někdy v kombinaci s pletivem), které se (bohužel) musí častěji čistit. Názory na vitríny se různí. Někdo chválí, někdo se směje a někdo kroutí hlavou. Vitrínky jsou vhodné do bytu, kde sklo v přední části klece zabrání vypadávání nečistot. Vitrínky jsem si původně pořídil na prezentaci mého chovu na různých výstavách, ale začal jsem je postupně využívat i na přezimování choulostivějších druhů astrildů, jako například pro astrildy rákosní, amady gouldové, astrildy bělolící, amadiny diamantové, kubánky, zlatoprsky a podobně. Jelikož každý nemá možnost přezimovat své opeřené miláčky ve vytápěné místnosti, jeví se vitrínka vybavená uvnitř úspornou žárovkou, celkem jako vhodné řešení. Já přezimuji své astrildy v místnosti, kde se teplota v zimě pohybuje cca okolo 7 stupňů a to je pro některé druhy málo. Stávalo se, že v důsledku nedostatku místa, byly ptáci ve vitrínách celoročně a některý tam i hnízdil. Tyto páry jsem tudíž ve vitrínách nechal celou chovnou sezonu. Úspornou žárovku jsem pak musel nahradit žárovkou Arcadia Bird.                

   VOLIÉRY rozlišujeme na pokojové a venkovní. Samotný název pokojová, napovídá, o co jde. Umisťují se v bytech (pokojích) a bývají ozdobou našeho příbytku. Bytovou voliérku, je dobré umístit na klidné místo v blízkosti okna, ale pozor na větrání! Ptáci jsou choulostiví na průvan. Rozměry bytové voliéry, opět závisí na tom, kolik prostoru jste ochotni oželet a kolik párů a jaké druhy ptactva v ní chcete chovat. Vybavení je stejné jako u klecí. Může se zde nainstalovat větší množství větví a budky zavěsit přímo do voliéry. Pokud v nich chováme malé druhy astrildů, uvítají, když jim voliéru osázíme nějakou zelení a travinami (do květináčů). Je to úchvatný pohled, jak prozkoumávají své okolí a hledají si vhodné místo na stavbu hnízda.

Venkovní voliéry se dají používat u některých choulostivějších exotů (astrildů, amadin) pouze od jara do podzimu. Pak je musíme na zimní a chladné období přemístit do tzv. zimovišť, kde teplotu udržujeme takovou, jakou ptáci vyžadují. Jsou ale i druhy, které ve venkovních voliérách necháváme celoročně. Jsou to např. korely, andulky, rosely apod. Venkovní voliéra může stát na zahradě buď samostatně, nebo s kombinací chovného domku s vnitřními voliérami, kde se nachází i krmná místnost a jsou zde zavěšeny budky na hnízdění. Venkovní a vnitřní voliéry jsou spojeny průletovými okny o velikosti cca 30 x 20 cm. Pokud máme venkovní voliéru bez chovného domku, je třeba ji alespoň ze dvou stran, chránit pevnou (např. dřevěnou) stěnou, zakrýt střechou a vytvořit tak ptákům závětří. Celkové zastřešení je vhodné hlavně jako prevence proti různým nemocem, které mohou přenášet trusem volně žijící ptáci. Chováme-li ve venkovní voliéře ptactvo celoročně, je dobré zbylé volné stěny v zimním období zakrýt alespoň igelitem.  

Pokud má chovatel možnost a prostor pro stavbu voliér, většinou jim dává přednost před chovem v klecích. Voliéra umožňuje ptákům větší pohyb, můžeme chovat více druhů ptáků v jedné voliéře (pokud se snesou) a ve voliéře je lepší a jednodušší obsluha krmení. Ptáci se zde cítí lépe. V žádném případě nezatracuji klece! Také v nich s úspěchem odchovávám, stejně jako ve vitrínách.   

   Z mého pohledu jsou také skvělé tzv. PTAČÍ POKOJE. Jde o místnost v bytě nebo domě, kterou chovatel obětuje pro chov exotů. V takovém pokoji můžeme umístit klece, voliéry i vitríny, nebo zařídit pokoj jako jednu velkou voliéru. Jediné, co bude ptákům chybět, je vyhřívání na sluníčku. Pokud ale v místnosti budeme ke svícení používat kompaktní žárovku Arcadia Bird Lamp Compact, která byla vyvinuta proto, abychom mohli poskytnout ptákům chovaným v zajetí optimální náhradní zdroj UV záření, nebrání nic v tom, si takovou chovnou místnost pořídit.

 Jak já říkám, každý pták chce to své a já musím vědět, co potřebuje a to mu dát.

 Přeji všem chovatelům (i budoucím) v chovu exotů mnoho štěstí a chovatelských úspěchů.

Tento článek byl publikován v časopisu FAUNA, 22/2013 - vyšlo 8.11.2013