Amadina páskovaná

           ( Amadina fasciata)

amadina paskovana chovny par.Domovinou tohoto 13 cm velikého ptáčka je stepní oblast západní Afriky, jižní Sůdán, severní a severovýchodní Etiopie. V době hnízdění žije pouze v párech, jinak se shlukuje v hejna.

Rozlišování pohlaví:

Základní barva peří je hnědá. Samec má stranu hlavy a hrdlo bílé s červeným proužkem.
Samice tento proužek nemá.

 

Krmení:

Jako základ krmení tvoří lesknice, žluté a červené proso, vaječná míchanice s jemně nastrouhanou
mrkví, s vitaminovými doplňky a sušeným hmyzem od f. Orlux.

Zelené krmení složené z ptačince žabince, pampelišky, jablka a hlávkového salátu. Na začátku
chovu je dobré přidávat malé moučné červy, ale jen, dokud nezačnou snášet první vajíčka.

Milují, jako ostatně většina ptáků, senegalské proso v klasech.

Sestavení dobrého chovného páru, není z mého hlediska nic jednoduchého. Nikdy se mi nepodařilo sestavit pár na poprvé. Vyplatí se mít několik nepříbuzných ptáků a postupně zkoušet, kteří si navzájem padnou do oka. Při dostatečné trpělivosti, se to na konec podaří. Po umístění těchto párů do chovných bednových klecí se zavěšenou polootevřenou budkou o velikosti 12x12x15 cm, jsem se těšil na jejich první snůšku vajíček.

Na stavbu hnízda jim postačí jemné seno a kokosové vlákno o délce asi 12 cm. Postavené hnízdo nebylo nijak precizní. Snůška obnáší 4 – 6 vajíček, ale nikdy u žádného páru nedošlo k oplození všech. Často také docházelo k opuštění vajec,  nekrmení mláďat, ale i k jejich vyházení z hnízda. K hnízdění potřebují naprostý klid. Nesnášejí vyrušování a kontrolu hnízda. Samička se při zahřívání střídá se samečkem asi 14 dní. Mláďata opouští budku 22 dne a jsou rodiči krmena ještě další dva týdny. Doporučuji délku krmení mladých pečlivě sledovat. Stačí je nechat u rodičů jen o pár dní déle, než mají zájem krmit a samec je začne
pronásledovat po kleci. Stává se, že dojde i k úhynu mláděte.