Amada Gouldová

        ( Chloebia Gouldiae )

    

   Domovinou Amadiny Gouldové ( dále jen AG )  jsou teplé a suché savany severní části Austrálie.
Na těchto savanách se letní denní teploty pohybují 
mezi 40 - 47 stupni Celsia. Noční teplota klesá 20 stupňů. V období dešťů, kdy teplota stoupá ,,pouze" na 30 - 35 stupňů, ptáci migrují na jih, více do vnitrozemí.

   Zbarvení:
Existují tři základní typy ptáků, které se liší 
pouze zbarvením hlavy   -   červenohlavý, černohlavý a žlutohlavý (oranžohlavý). V přírodě se nejčastěji vyskytují černohlaví ptáci a nejvzácnější
jsou ptáci žlutohlaví.

                                              

Rozlišení pohlaví u AG je celkem snadné. Samičky poznáme podle matnějšího zbarvení peří a v době páření jim zčerná zobáček. U samečků je zbarvení pestřejší - jasnější.

   Krmení:

Velmi důležité pro zdárný chov a odchov AG, je především čistota krmení! Jako základ krmení by měla tvořit kvalitní krmiva pro drobné exoty. Předkládám jim také šedé proso, lesknici, senegalské proso v klasech a vaječnou míchanici. Pozor na prachem znečištěné krmivo. Právě znečištěné krmivo (prach) je největším zdrojem onemocnění roztoči.
Zelené krmení v podobě smetanky lékařské a ptačinec žabinec, ovoce a zeleninu.
Vaječnou míchanici podávám pouze v období hnízdění a to pouze kupovanou kvalitní směs s
přídavkem sušeného živočišného krmiva.
V dnešní době je těchto produktů na trhu nepřeberné množství. Nesmíme také zapomínat na doplňkové vitamíny a minerální látky.

   Chovná zařízení:

Chceme-li chovat AG, je třeba si uvědomit, že tito ptáčci potřebují pro zdárný chov vyšší teploty,
než např. astrildi rákosní. AG se velmi dobře hodí do panelákového bytu, kde se teplota udržuje
cca kolem 20 stupňů. V mimohnízdní době postačí teplota 18 - 20 stupňů přes den a v noci 15 st.
Nevyhovuje jim velké kolísání teplot.

V době hnízdění je potřebná teplota 20 - 24 st. , v noci 18 st.
Důležitá hodnota v chovu AG je relativní vlhkost. Neměla by být příliš vysoká - asi 50%.
AG nejsou náročné na prostor. Nejvhodnější jsou bednové klece o délce min. 70 cm, hloubce
a výšce 45 cm.

Budky na hnízdění si vybírají buď polootevřené, nebo uzavřené s vletovým otvorem o průměru 4 cm.
Velikost budky je ideální 15x15x15 cm, ale dokážou zahnízdit i v menší ( 12x12x15).

Jako výstelku používám drobné jemné seno, sisalové a kokosové vlákno.

   Hnízdění:

Samička snáší v průměru 4 - 6 vajíček. Inkubační doba je 14 - 16 dní a mláďata vylétají  z hnízda cca po třech týdnech a ještě dalších 21 dní je sameček krmí. Samička již v té době sedí na další snůšce.
Při zahřívání vajíček se přes den oba pravidelně střídají, ale v noci sedí většinou poze samička.
Mláďata jsou po vylétnutí z hnízda zbarvena svrchu šedozeleně, spodina je šedohnědá.
Zobák mají černý.
Mladé po odstavení dáme do větší proletovačky, která jim umožní zesílit a zdokonalit se v létání.

 
Přepeření do šatu dospělých ptáků trvá 6 - 7 měsíců. Během přepeřování jsou mláďata velmi
choulostivá na změny teploty.