Pásovník dlouhoocasý

                      (Poephila acuticauda)

 

pasovnik_dlouhoocasy

 

   Poměrně hojně zastoupeným ptáčkem v našich chovech je temperamentní pásovník dlouhoocasý. Jeho domovinou je západní a severní oblast tropické Austrálie. Velikost  pásovníků je něco mezi 15 – 17 cm. Rozeznáváme dvě základní mutace pásovníka dlouhoocasého - červenozobou a žlutozobou. Další mutace jsou isabela, krémová s červenýma očima, hnědá, mutace šedivá a se světlým zobákem.

   Rozlišení pohlaví není jednoduché. Zkušený chovatel se řídí velikostí náprsenky, ale teprve u ptáků nejméně rok starých, je náprsenka samečka o něco málo větší než u samičky. Samec i samice mají hlavu popelavě
šedou, skvrnu na bradě až po vole sametově černou. Však 100% znakem samečka, je jeho zpěv.

    Ve volné přírodě žije ve velkých hejnech a hnízdí obvykle na vrcholcích vysokých stromů. 
V zajetí není vhodné mít více párů pohromadě. Tito ptáci v době hnízdění jsou vůči sobě agresivní.
Ve společné, dostatečně velké voliéře, se ale snesou s jinými druhy. Jejich odchovy se mi daří ve venkovních voliérách, kde mám vždy pouze jeden pár. S nimi společně hnízdí bez problémů astrildi rákosní, zebry pestré, rýžovníci, amadiny diamantové, chůvky a stříbrozobky zpěvné. Lze je chovat též ve větších bednových klecích, kde délka klece by měla být minimálně 80 cm. Mají rádi, když jim přidáme do voliéry nebo klece nějaké
traviny a zeleň, zvláště zavěšení budky ve voliéře jim vyhovuje v husté travině. Ale není to nutnost.

Pásovník dlouhoocasý se pohybuje ve všech patrech voliéry. V chovu jsem pozoroval, že ne všichni tito ptáci hřadují na bidle, ale v hnízdě. Proto je dobré jim zavěsit budku i mimo hnízdní sezonu. Pokud jim nedáme stavební materiál na stavbu hnízda, nemají ani o hnízdění moc zájem. Pro odchov mladých si vyberou polootevřenou, nebo uzavřenou budku (12x12x15 cm), ale zahnízdí občas i v košíku. Stavějí si velmi úhledné uzavřené hnízdo s malým vletovým otvorem z dlouhých travin a kokosového vlákna.

 

   Pásovníci  jsou schopni zahnízdit a vyvádět mladé i před dovršením věku 12 měsíců.       
V tom jim samozřejmě musíme zabránit, aby nedocházelo ke zbytečnému vysílení. Jejich brzké zahnízdění
není nijak efektivní. Hnízda jsou nedostavěná, vajíčka často neoplozená a s krmením mladých to také není
nijak valné. Najdeme i netrpělivého chovatele, který se snaží o zahnízdění ne zcela dospělých ptáků
(a nejedná se jen o pásovníky), jen aby nemusel čekat na další chovnou sezonu. Toto se však ve většině
případů samotnému chovateli ,,nedočkavci“ vymstí. Malé, nebo žádné odchovy, zdravotní problémy a úhyn ptactva. Do šatu dospělých ptáků přepeřují pásovníci cca 5 měsíců.  Pokud si však počkáme a v klidu naše ptáčky zařadíme do chovu až po dovršení 12 měsíců, máme možnost pozorovat tok samečka, který se před samičkou načepýří a začne kolem ní poskakovat (někdy i se stéblem v zobáčku) za doprovodu jemného, ale hlasitého zpěvu. Ve věku 12 měsíců, máme mnohem větší jistotu odchovu kvalitního potomstva.
Jelikož preferuji vlastní výběr partnera, jdou pásovníci celkem brzy do toku. Stavba hnízda je výhradně na samečkovi, který neúnavně nosí do budky jemné seno, sisal, kokosové vlákno a na vystýlku používají např.
psí chlupy. Samička se do stavby moc nezapojuje, občas vleze do budky, jakoby chtěla něco upravit a dál
nechá samečka nosit výstelku. Hnízdo je za tři dny zhruba hotové, ale ještě pár dní ho upravují do konečné podoby. Po kopulaci, která se odehrává na bidle, samička z hnízda moc často nevylétá. Velikost jejich snůšky bývá 4 – 6 vajec. Po 12 dnech se líhnou mladé. Hnízdo opouštějí po 21 dnech a další minimálně 4 týdny je
rodiče krmí. Jakmile se osamostatní, musíme je přemístit do jiné klece, nebo voliéry.
  

   Krmení pásovníků je obdobné, jako u jiné drobotě. Základ je žluté proso, lesknice,
šedé proso a senegalské proso v klasech. Nejideálnější je koupit směs zrnin pro drobné exoty. Před hnízděním jim podávám naklíčené, nebo máčené zrní a občas moučné červy.

 Ze zeleného krmení milují ptačinec žabinec, pampelišku a  jablko. Vaječná míchanice je součástí pro dobrý odchov mladých. Používám suchou vaječnou směs se sušeným hmyzem od firmy Orlux, kterou obohacuji doplňkem stravy HUMAC natur Exot.

   K chovu tohoto čilého a temperamentního  ptáčka jsem se po delší odmlce opět vrátil. Jsou nedílnou
součástí mého chovu drobného ptactva a hodí se i do společných voliér.  Pásovník dlouhoocasý je vhodný
pro mírně pokročilého a trpělivého chovatele, který má již nějaké zkušenosti s chovem drobného ptactva.

 

Václav Dubský – Horní Lánov

dubcata@seznam.cz

Tento článek byl publikován v časopisu Nová EXOTA , červenec - srpen  2013.