Amadina diamantová   

Steganopleura guttata


  
Výskyt: Austrálie          

 

  Samec a samice:vrch těla hnědý,kostřec a vrchní krovky ocasní ohnivě
červené,uzdička červená.Strany hlavy a celá spodina čistě bílá.Přes vole se táhne napříč  široký černý pásek.Boky černé s několika bílými skvrnami.
Křídla hnědé,ocasní pera černá.Nohy šedohnědé,zobák tmavě karmínově červený.
  Amadiny diamantové jsou krásní a čiperní ptáčci.Rozeznat u nich pohlaví je téměř
nemožné.Jediné 100% znamení samečka je tokání a zpěv při námluvách.Pohlaví lze určit i podle vybarvení okruží oka.U samečků je červené a u samiček světlejší.Samci mají zobák tmavočervený,
samičky světlejší.Samičky mají dále hojnější bílé tečky na bocích.Pokud určuje někdo  samečka podle
širšího pásku přes volátko,pak je to směrodatné  pouze u starších ptáků.

(viz:Rudolf Vít - Cizokrajní ptáci v klecích)
  Jsou známy různé mutace,jako hnědé zbarvení, hnědokřídlé, se žlutooranžovým
zobákem a kostřcem, pastelová mutace,isabelová.
  Pro dobré odchovy jsou důležité dobře řešené voliéry, protože chov v klecích nelze doporučit.Sice se mi podařilo odchovat mladé ve vitríně,ale není to to pravé prostředí pro Amadiny diamantové.  Potřebují k proletu větší prostor, aby neztučněly, protože by se potom staly pro chov nepoužitelné. Osvědčily  se mi voliéry velikosti   1,5  x  1,5  x  2 m (dxšxv). Pokud jde o teplotu v chovné místnosti, vyhovuje v   průměru 15 °C.  Časté kolísání teplot nebo nízká teplota s vysokou relativní vlhkostí amadinám velice škodí a může docházet k úhynům.
  Amadiny diamantové se rády koupou, přenocují v hnízdě,nebo budce.Používám polootevřenou budku 15 x 15 x 15 cm. Pokud je ve voliéře dostatek zeleně,staví si také vlastní hnízdo. Úspěšnost hnízdění závisí na tom,jestli se partneři snesou.         
Pokud chceme úspěšně odchovávat mladé,je lepší si pořídit skupinku ptáků (počet nechám na Vás) a nechat je nějaký čas pohromadě v jedné voliéře.Páry se pak utvoří spontánně. 
  Velikost snůšky je kolem 5 vajec,na kterých sedí střídavě oba rodiče.Asi po 14 dnech se líhnou mláďata.V této době je dobré jim dávat trochu živočišné potravy,ale nepřehánět!!!
Přibližně ve věku čtyř týdnů vylétají z hnízda. Po dovršení šesti týdnů jsou samostatná.
Pokud některé páry zahnízdí,hnízdí pak již pravidelně a několikrát po sobě.
  Krmím je stejně jako astrildy rákosní. Mohár, žluté a červené proso, senegalské proso v klasech a lesknici. V době hnízdění zelenou potravu,živočišnou potravu a vaječnou míchanici.