Přepeřování exotického ptactva

 

           

     topografie ptačího křídla - specializovaná pera:


1. ruční letky 2. velké ruční krovky, 3. letky křídélka,  4. předloketní letky, 5. velké předloketní krovky,
6. střední krovky, 7. malé krovky, 8. krycí letky, 9. ramenní peruť
.

 

  

Přepeřování je proces, při kterém vypadává staré peří, a místo něj narůstají nová pera. Výměna peří je řízena hormonálně a periodicky se opakuje. Když výměně podléhají všechna pera, mluvíme o přepeřováním úplném, mění-li se peří jen na některých částech těla, jedná se o přepeřování částečné. Je to pravidelný proces, odehrávající se minimálně jednou, dvakrát, u některých druhů i třikrát do roka. Probíhá poměrně pomalu a postupně, v zájmu udržení stálé tělesné tepoty a ochrany před vlhkem totiž ptáci nemohou přijít o všechna pera najednou.

Rozlišujeme přepeřování úplné, při kterém pták přichází o všechna obrysová pera a částečné, které se většinou odehrává před začátkem hnízdního období a jehož podstatou je výměna peří za pestřejší (opeření během tohoto období se nazývá svatební, či jarní šat) a zpět (do tzv. prostého či zimního šatu). Úplné přepeřování probíhá obvykle souměrně po obou stranách těla a jelikož peří u ptáků
tvoří 4 - 12 % jejich celkové hmotnosti, vyžaduje značné množství energie,
je pro ně proto vyčerpávající a většinou se z tohoto důvodu odehrává hned po období rozmnožování, kdy je stále dostačující množství potravy. U některých druhů, např. u labutí,  probíhá i vypadávání letek. Po toto období jsou ptáci neschopní letu, jsou proto značně náchylní a vyhledávají spolehlivý úkryt s dostatkem potravy.

Pelichání je ovlivňováno roční dobou, teplotou prostředí, výživou, snáškou, světlem, druhem a pohlavím ptáků. Jednotlivá pera se vyměňují většinou
postupně, pouze někteří ptáci ztrácejí všechny letky (kachny, alky, chřástalové), nebo i všechna krycí pera najednou: tučňáci, mláďata skřivanovitých v hnízdě
při přechodu z hmyzu na chudší semennou potravu, jednodušeji obstarávanou rodiči. Důvodem ztráty per však bývají i různá onemocnění a parazité, kdy si
ptáci své peří často vytrhávají sami. Speciální doplňky krmiva jakož i čerstvé
ovoce a zelenina ptáky dodatečně podpoří. Podle druhu ptactva by ale ptáci měli dostávat jen určité množství čerstvého ovoce. Podávejte proto denně různé druhy ovoce. Možná, že takto také objevíte novou pochoutku pro Vašeho papouška?

Salátová okurka, špalda, proso, oves a pšenice jsou bohaté na kyselinu
křemičitou a tímto zajišťují lesklé, hedvábné nové peří. Proso v klasech se například dá jednoduše kolíčkem na prádlo přidělat ke kleci a ptákům slouží jako hračka a strava. I vyzáblí ptáci nebo zvířata bez chuti k jídlu se takto dají rády přemluvit k mlsání... Pšeničná zrna jsou velmi tvrdá, a proto je menší okrasní
ptáci neradi zobou. Alternativa může být namočená nebo naklíčená pšenice!
Mimo kyseliny křemičité dodává pšenice také aminokyseliny, které podporují tvorbu rohoviny.

 

Čerpáno z Wikipedie
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99epe%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD