CHŮVKA JAPONSKÁ    

  Lonchura domestica


Výskyt: V přírodě se nevyskytuje.Tento druh byl vyšlechtěn
                japonskými a čínskými chovateli kombinací                              
                  různých ptačích druhů rodu Lonchura.  Jejich velikost je přibližně 11 až 12 cm.         
Tito klidní ptáci se velmi dobře snášejí jak mezi sebou,tak i s jinými astrildy.

 

 Jsou mírumilovní,a proto jsou vhodní i do společných voliér.    

Chůvičky japonské jsou velice přizpůsobivé.Můžeme je tudíž chovat jak ve voliérách,
tak i v chovných klecích.     
Používám chovné klece o velikosti 60 x 50 x 40 cm (d x v x h).Hnízdní budky jim dávám
uzavřenou,nebo polootevřenou. Nejsou vybíravé a hnízdí bez problémů.
Hnízdo si budují ze sena,trávy a kokosového vlákna.
  Snášejí 5 až 7 bílých vajec,na kterých stídavě sedí oba rodiče.Asi po 14 dnech se líhnou
mláďata.Ve stáří čtyř týdnů vylétají z hnízda a ještě asi dva týdny je rodiče dokrmují.
  Chůvky japonské se dají též použít při odchovech různých druhů astrildů,kteří jsou
náročnější na odchov.Jejich vejce,nebo i mladé se dají s úspěchem podstrčit a odchovat pod chůvkami.Ne však každý pár je k tomu vhodný.Jako u všech exotů,záleží na jedincích.     
  Potravu těmto houževnatým ptáčkům předkládám směs různých druhů pros, lesknici, mohar a senegalské proso.
V době hnízdění přidávám vaječnou míchanici a zelené krmení.

 

    A ještě pár řádků ze skvělé knihy od skvělého chovatele.


  V chovech se ojevují také jedinci s chocholkou.
Dědičnost vybarvení,jakož i dědičnost různých chocholek není dosud  zcela osvětlena.
Dá se předpokládat,že hnědá a černá barva  je vůči světlé dpminantní.
 Několik diagramů křížení:
hnědá straka   x   žlutohnědá straka  =  100% hnědé straky štěpitelné

křížíme-li hnědé straky štěpitelné mezi sebou,získáme
  25% hnědé straky čistokrevné
  25% žlutohnědé straky čistokrevné                                                                                       
  50% hnědé straky štěpitelné

Čistě bílá barva je vůči strakaté recesivní:
  bílé  x  hnědé straky                      =       100% hnědé straky štěpitelné
  bílé  x  hnědé straky štěpitelné    =         50%  hnědé straky štěpitelné
                                                                          50%  čistě bílé

Křížením bílých chůviček se žlutohnědými strakami získáme hnědé straky,štěpitelné na žlutohnědé
straky a na čistě bílé.
  bílé  x  bílé                                       =   ve více generacích bílé,mohou se však vyskytnout i
                                                                    hnědé straky,štěpitelné na bílé.
  chocholaté  x  bez chocholky     =   50%  chocholaté
                                                                    50% bez chocholky                 
  chocholaté  x  chocholaté           =   100% chocholaté.

Chůvička japonská se poměrně snadno kříží s mnoha druhy pěnkav nádherných.
Někteří kříženci jsou dále plodní a byli odchováni v mnoha generacích.To platí především o příbuzných druzích rodu Lonchura z nichž byly odchovány asi před dvě stě padesáti lety chůvičky japonské.
  Kříženci s amadinou hnědoprsou měli velmi pěkné vybarvení,často téměř k nerozeznání od čistokrevné amadiny hnědoprsé.
Měli velmi statnou postavu. Při dalším křížení odchovů amadiny hnědoprsé s chůvičkou japonskou a s amadinou hnědohřbetou byli odchováni kříženci opět velmi podobní čistokrevné amadině hnědoprsé,podrželi si  velmi pěknou kresbu.
  Mnohaletým chovem chůviček a častou příbuzenskou plemenitbou bylo způsobeno,že odchovy se stávaly neduživými,líhla se chromá mládˇata,která dorůstala jen do menších velikostí,stoupala úmrtnost a i v barvě se projevovalo zhoršení.